Deze maand komt er een recordaantal van 310 nieuwe woningen op de markt. Monaco werkt er hard aan om te voldoen aan het mandaat van Prins Albert II uit 2019 om tegen het midden van de jaren 2030 1.500 nieuwe woningen te bouwen. Brigitte Boccone-Pagès, voorzitter van de Nationale Assemblee, en haar League List-partij brengen goed nieuws om hun plaats op het nationale podium veilig te stellen in de aanloop naar de verkiezingen van 5 februari in Monaco.

Totaal 310 nieuwe woningen beschikbaar in 2023

Daartoe hielden ze een reeks ontmoetingen met de Monacans om naar hun agenda te luisteren, deze te verfijnen en de verworvenheden onder het regime te bespreken. Maandag kondigde Boccone-Pagès een van zijn successen aan, de toewijzing van 310 nieuwe appartementen voor sociale woningbouw die tegen het einde van de maand te huur zullen zijn.

voormalig president Stephane Valeri

Volkshuisvesting is sinds de dagen van voormalig president Stephane Valeri een “topprioriteit” voor het leiderschap van de Nationale Assemblee, dus de overwinning is aanzienlijk. De mogelijkheid om in het State Capitol te wonen is een van de voordelen van Monaco zijn. De overheid subsidieert huren tot 50% voor burgers en grijpt in waar nodig. Maar de laatste jaren is het aanbod groter dan de vraag, waardoor regeringen en gekozen functionarissen met een oplossing komen: een stortvloed aan nieuwe appartementen bouwen. Hoewel deze nieuwe appartementen goed nieuws zijn, zijn er zorgen over het nakomen van de beloften.